UniFlood M G2

BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1685 lm, 24 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745463
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492467399