UniFlood M G2

BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1615 lm, 24 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745453
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492466699