UniBar

BCS341 18LED 30K 24V OC L30

Mô tả sản phẩm

UniBar, 205 lm, 4 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401779312
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952003599