UniBar

Bộ đèn tuyến tính trực thị để lắp đặt cho hệ thống chiếu sáng kiến trúc sáng tạo và mặt tiền hệ thống đa phương tiện