UniBar

BCS340 24LED 30K 24V OC L50

Mô tả sản phẩm

UniBar, 290 lm, 6 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401778952
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972531799