UniBar

BCS340 48LED 40K 24V OC L100

Mô tả sản phẩm

UniBar, 600 lm, 12 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401778882
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974890399