UniBar

BCS342 36LED 30K 24V OC L30

Mô tả sản phẩm

UniBar, 480 lm, 7.5 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đặt hàng: 911401704253
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453712599