UniBar

BCS342 120LED 30K 24V OC L100

Mô tả sản phẩm

UniBar, 1535 lm, 24 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401703953 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453682199