Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

   BSNE 150L 300I TS
   BSNE 150L 300I TS
   Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

   BSNE 150L 300I TS

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 Hz
  Tần số dòng
  50 Hz
  Điện áp đầu vào
  220 V
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Dấu CE
  Chứng nhận CCC
  Thông số sản phẩm
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  6
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mã sản phẩm (12NC)
  913713019359
  Tên sản phẩm đầy đủ
  BSNE 150L 300I TS
  Mã đơn hàng
  913713019359
  Full EOC
  697480505033800
  EAN/UPC - Trường hợp
  6974805050345
  Tên sản phẩm khác
  BSNE 150L 300I TS
  Đi dây
  Loại đầu nối
  Đinh vít
  Sơ đồ lắp đặt
  Dimension Drawing (with table) - BSNE 150L 300I TS
  Dimension Drawing (with table) - BSNE 150L 300I TS
  GDWD_BCSONE_0001-Wiring diagram
  GDWD_BCSONE_0001-Wiring diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm