Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

   BHLE 400L 200 TS
   BHLE 400L 200 TS
   Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

   BHLE 400L 200 TS

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 Hz
  Tần số dòng
  50 Hz
  Điện áp đầu vào
  220 V
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Dấu CE
  Thông số sản phẩm
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  6
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mã sản phẩm (12NC)
  913713017342
  Tên sản phẩm đầy đủ
  BHLE 400L 200 TS
  Mã đơn hàng
  913713017342
  Full EOC
  697480505031400
  EAN/UPC - Trường hợp
  6974805050321
  Tên sản phẩm khác
  BHLE 400L 200 TS
  Đi dây
  Loại đầu nối
  Đinh vít
  Sơ đồ lắp đặt
  Dimension Drawing (with table) - BHLE 400L 200 TS
  Dimension Drawing (with table) - BHLE 400L 200 TS
  GDWD_BCHPL1_0002-Wiring diagram
  GDWD_BCHPL1_0002-Wiring diagram
  Wiring Diagram
  Wiring Diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm