Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ