Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

   BHL 250L 200
   BHL 250L 200
   Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

   BHL 250L 200

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Tần số đầu vào
  50 Hz
  Tần số dòng
  50 Hz
  Điện áp đầu vào
  220 V
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Dấu CE
  Chứng nhận CCC
  Thông số sản phẩm
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  6
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mã sản phẩm (12NC)
  913710100442
  Mã đơn hàng
  913710100442
  Tên sản phẩm đầy đủ
  BHL 250L 200
  EAN/UPC - Trường hợp
  6974805050642
  Full EOC
  697480505063500
  Tên sản phẩm khác
  BHL 250L 200
  Đi dây
  Loại đầu nối
  Đinh vít
  Sơ đồ lắp đặt
  Dimension Drawing (with table) - BHL 250L 200
  Dimension Drawing (with table) - BHL 250L 200
  GDWD_BCHPL_0002-Wiring diagram
  GDWD_BCHPL_0002-Wiring diagram
  Wiring Diagram
  Wiring Diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm