Đèn Truefashon Projector GCGM

ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 22.3 W, 830 ánh sáng trắng ấm, 30°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401562161
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401562161