Đèn Truefashon Projector GCGM

Đèn chiếu với thiết kế bên ngoài trang nhã cho phân khúc bán lẻ