Đèn Truefashon Projector GCGM

ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 10.7 W, 830 ánh sáng trắng ấm, 30°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401561961
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401561961