Đèn Truefashon Projector GCGM

ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 38.1 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 23°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401547461
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401547461