Đèn Truefashon Projector GCGM

ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 38.1 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 33°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401547361
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401547361