Đèn Truefashon Projector GCGM

RS700B LED20 940PW PSU MB WH

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 21 W, 940 trắng trung tính, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401520071
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401520071