Đèn Truefashon Projector GCGM

RS700B LED10 830 PSU WB WH

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 8 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401519571
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401519571