Đèn Truefashon Projector GCGM

GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 42 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401518971
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401518971