Đèn Truefashon Projector GCGM

GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 16 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401518771
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952111700