Đèn Truefashon Projector GCGM

GD700B LED20 930PW PSU MB BK

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 21 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401518671
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973101100