Đèn Truefashon Projector GCGM

GD700B LED10 830 PSU MB WH

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 8 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401518371
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952115500