Đèn gắn bề mặt GreenSpace

DN397C LED12/830 PSU WH WB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn gắn bề mặt GreenSpace, 102 W, 12000 lm, 3000 K, Góc chiếu 55°, Làm mờ, Chống bụi xâm nhập, chống tia nước

Mã đơn hàng: 911401557351
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401557351