Đèn gắn bề mặt GreenSpace

Phù hợp để lắp đặt trên trần cao nhằm mang lại ánh sáng thoải mái