GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED40/CW L1200 PSU WB

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 29 W, 4100 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401585951
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863318900