GreenPerform Batten G3 BN398C

Đáng tin cậy và linh hoạt