GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED69/NW L1200 PSU DA

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 55 W, 6800 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401585251
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863325700