GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED87/CW L1500 PSD OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 61 W, 8500 lm, 6500 K, DALI

Mã đặt hàng: 911401584751
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863330100