GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED69/CW L1200 PSD OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 49 W, 6800 lm, 6500 K, DALI

Mã đặt hàng: 911401584551
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863332500