GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED69/NW L1200 PSD OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 49 W, 6800 lm, 4000 K, DALI

Mã đặt hàng: 911401584451
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863333200