GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED69/NW L1200 PSU OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 49 W, 6900 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401583651
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863341700