GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED20/CW L600 PSU OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 14.2 W, 2100 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401583351
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863344800