GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED40/865 L1200 L1 S OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 26 W, 3700 lm, 6500 K, Trắng đục

Mã đặt hàng: 911401565091
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865618800