GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED20/840 L600 L1 S OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 15 W, 2200 lm, 4000 K, Trắng đục

Mã đặt hàng: 911401564591
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865613300