GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED70/840 L1500 L1 W OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 51 W, 7400 lm, 4000 K, Trắng đục, Không dây

Mã đặt hàng: 911401550802
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865761100