GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED20/865 L600 L1 W OP

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 15 W, 2200 lm, 6500 K, Trắng đục, Không dây

Mã đặt hàng: 911401549902
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865752900