GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED70/840 L1500 L1 S WB

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 52 W, 7100 lm, 4000 K, Trắng đục

Mã đặt hàng: 911401549602
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865749900