Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Hệ thống điều khiển cơ bản Philips EcoSet – tiết kiệm năng lượng một cách đơn giản, đáng tin cậy và có giá cả phải chăng

   SEG101 PIR Wireless WH
   SEG101 PIR Wireless WH
   Điều khiển cơ bản EcoSet

   SEG101 PIR Wireless WH

   Mã đơn hàng: 911401542902

   Mã sản phẩm đầy đủ: 692382865737699

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Dấu CE
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  -20 đến +50°C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  692382865737699
  Tên sản phẩm khác
  SEG101 PIR Wireless WH
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6923828657376
  Mã đơn hàng
  911401542902
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  10
  Số vật liệu (12 chữ số)
  911401542902
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,170 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm