Điều khiển cơ bản EcoSet

Hệ thống điều khiển cơ bản Philips EcoSet – tiết kiệm năng lượng một cách đơn giản, đáng tin cậy và có giá cả phải chăng