Phần mềm mô phỏng hệ thống chiếu sáng

Plug-in dành cho thiết kế DIALux, Relux và 3ds Max

Tải xuống phiên bản cập nhật mới nhất của Philips Product Selector cho thiết kế DIALux, Relux và 3ds Max tại đây và dễ dàng tìm thấy bộ đèn phù hợp cho dự án chiếu sáng của bạn.

Tệp Revit của Philips

Các tệp Revit mà chúng tôi cung cấp được phát triển với khả năng linh hoạt. Chúng tôi đã tạo ra mô hình có thể mở rộng và thêm các thuộc tính cần thiết để bạn có thể tùy chỉnh mô hình theo nhu cầu.

Video minh họa

Phần mềm

Nội dung đề xuất của Philips cho ứng dụng chiếu sáng và phần mềm mô phỏng:

*Vui lòng hỏi đại diện tại địa phương của bạn để biết tính khả dụng của Calculux Area.

 

Đường liên kết của phần mềm

Liên hệ

Đối với các thắc mắc về kinh doanh liên quan đến mọi hệ thống chiếu sáng chuyên nghiệp của chúng tôi.