FlowBase G2

BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 31600 lm, 220 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401631407