FlowBase G2

BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 24500 lm, 180 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401631007