FlowBase G2

BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 21200 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401630907 Mã đơn hàng đầy đủ: 692234197925599