FlowBase G2

BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 16200 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401630707