FlowBase G2

BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 13900 lm, 100 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401630507 Mã đơn hàng đầy đủ: