FlowBase G2

BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 13000 lm, 90 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401630407
Mã đơn hàng đầy đủ: