FlowBase G2

BWP352 LED84/NW 60W 220-240V DM2 G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 8400 lm, 60 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401630007 Mã đơn hàng đầy đủ: