FlowBase G2

BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 7000 lm, 50 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401629907
Mã đơn hàng đầy đủ: