FlowBase G2

BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 5700 lm, 40 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401629807
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234197924899